Sunday, January 3, 2016

2032. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Sau lễ / Khảy chữ


Photo by PCH - Fox Valley - May  2015sau lễ (*)


rồi lịm tắt.  rồi hết mùa lễ tết
đèn muôn phương cháy bỏng một tinh cầu
sau trống vắng.  là nỗi gì không biết
khua trắng chìm vào giấc cũ sầu âu


người vẫn đứng nghe mặt đời hai hướng
một nguồn cơn đã kéo chạy thất thần
nay bờ bụi mai bụi bờ đâm nhánh
biết đâu là nguyên uỷ của trần thân


2 jan. 2016
(*) mượn ý và nhạc trong thơ của Nguyễn Đình Toàn, Tuệ Sỹkhảy chữ

                     
cuối năm.  đọc lại thơ thuỳ


lụt tuyết tràn lấp hết kho chữ
tấm bảng trời tự xóa mênh mông
lội ngược tóc râu về lưỡng cực
nghe nam bắc váng giữa âu hồng

cố nhiên.  thông đồng niềm tự ải
[gã thi sĩ ấy ngồi bó gối]
mười năm không thèm làm một câu
thơ như đóc hậu mài then khóa
lời nghiến răng cửa khép đời lâu

cửa lấn nhau vào phiên cót két
chợt núm thăng thiên một chòi nhà
lều văn ảm đạm mùa chun tứ
nạo.  vét.  kỳ cùng chẳng thấy ra

như lũy băng sơn cứng hàm đá
đuôi con quái thú mồ giao lưu
vệt sáng nơi mỹ miều trăn trối
đời bỗng nhẹ thênh hết oán cừu

đã quen với từ trường thúc hối
hút chặt vào nhau đẩy lực nhau
ngón tay thèm chút hương môi mớm
búng thả niêm hoa cháy nhiệm mầu31 decembre 2015

hoàng xuân sơn