Saturday, January 2, 2016

2031. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài nhìn lên kệ sách 4


Photo by PCH – Burke, Virginia - September 2013gởi Phạm Cao Hoàng


Nắng vàng
mà lạnh. mùa xuân
bạn ngồi. trò chuyện
Toàn ơi. Mạnh Hùng
tình hai bạn
thật thủy chung
lấy chi mà đắp
ngọn bùng. lửa lên
nhìn lên kệ sách
hai bên.
suýt nữa quên
Maria Rilke
quá thơ mộng
từng đoạn văn sáng ngời
Bùi Giáng thì thích rong chơi
sáng nay bao tử mơ mòng
cà phê bên nọ, cháo lòng bên kia (*)
hiên nhà. ngồi bệt.
hai bàn chân không


Virginia , January 02, 2016
Đinh Cường
(*) Thơ Bùi Giáng


Bùi Giáng

Rainer Maria Rilke