Thursday, December 17, 2015

2198. TRƯƠNG VŨ Nhìn lại phong trào văn nghệ phản kháng tại Việt Nam từ 1986 đến 1989


TRƯƠNG VŨ
Nhìn lại phong trào văn nghệ phản kháng
tại Việt Nam từ 1986 đến 1989

Làm Sao: sơn dầu trên bố, 24" x18"
Trương Vũ  ( 2011)Bài viết này nguyên là bài thuyết trình cảa tác giả tại Ðại Học George Mason, Virginia, đầu tháng Tư 1995, trong một hội thảo mang đề tài "Ngòi Bút và Bạo Quyền". Hai diễn giả được mời là Trương Vũ và nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến. Bài viết đã được đăng tải trên tạp chí Hợp Lưu, phát hành trong tháng đó. Với văn học nghệ thuật Việt Nam ngày nay, nhiều vấn đề được trình bày trong bài vẫn còn giá trị thời gian.