Friday, December 11, 2015

2185. Thơ TRẦN THỊ TƯỜNG VY Tiễn biệtTRẦN THỊ TƯỜNG VY
T i ễ n  B i ệ t


Chân dung Bửu Chỉ
đinh trường chinhNỗi buồn ngày tiễn biệt tại sao không
ngày tiễn biệt nỗi buồn sao lại có
mưa lạnh ít thấm hơn trong lòng
nắng mới lại càng thêm vương vấn

Đời sống xen vô những ngày cay đắng
buồn như mái hiên chùa không có tiếng chuông
trời mênh mông đất mông mênh
nỗi buồn mọc lên bồng bềnh tươi rói
lời thăm hỏi an ủi của những vì sao
từ nhiều hệ thống tinh cầu vọng lại
có giúp gì nhau được không
một chút tình thương vời vợi…

Bẻ cành liễu đưa nhau lúc biệt ly
bắt chước người xưa cũng thành lạc điệu
chỉ thấy gió cát và sa mạc
những con lạc đà trước sau chịu khát
không biết khóc và không biết thở than
con người đáng thương ở thế gian này
cũng lặng lẽ qua đi đều đặn vậy
đêm ở lại nhớ người đuổi bắt hoàng hôn
như đuổi bắt mặt trời ngày tận thế


Trần Thị Tường Vy
Huế, December 5, 2015