Friday, December 11, 2015

2186. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Scibilia, ngày cuối thu


Photo by PCH - Scibilia, December 10, 2015
Scibilia, ngày cuối thu
tôi đuổi theo những đám sương mù 
và khi quay lại tôi nhìn thấy
một giọt sương buồn trong mắt em

giọt sương đọng suốt mười lăm năm
long lanh từ thuở xa quê mình
và em nói rằng em rất nhớ
những bước chân về - đêm cao nguyên

giọt sương đọng suốt mười lăm năm
từ khi mình bỏ núi xa rừng
và em nói rằng em rất nhớ
một chút mây trời Lang Bian

giọt sương đọng suốt mười lăm năm
ừ, khóc đi em cho đỡ buồn
quê hương còn đó nhưng xa lắm
và biết ngày về kịp nữa hay không


Phạm Cao Hoàng
Virginia, December 12, 2014
(15 năm xa xứ, 1999-2014)Photo by PCH - Fox Valley, December 8, 2015