Friday, December 11, 2015

2184. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhớ Bửu Chỉ mười ba năm xa khuất


ĐINH CƯỜNG
Nhớ Bửu Chỉ mười ba năm xa khuất


Người Đứng Trên Miệng Núi Lửa,
Bửu Chỉ, 2000


Và gió thức đêm nay làm gì
Linh hồn ta để tang chờ gió qua sông

(Ngô Kha)


Nơi đây mùa lễ đang giăng đèn
tôi nhìn màu đỏ son mà nhớ bạn
mười ba năm gió cũng tang bồng
mười ba năm hoa tường vy vẫn nở

khu vườn giờ vắng bóng người
gió lạnh ngoài bờ sông hương rủ bạn
rong chơi mười ba năm chưa về
nhớ người đứng trên miệng núi lửa

Vy lại như thấy bạn qua miền sa mạc
chỉ thấy gió cát và sa mạc
những con lạc đà trước sau chịu khát
không biết khóc và không biết thở than
[1]

tôi thì thấy bạn đang qua thăm tôi
những ngày nằm bệnh. tháng chạp
rất buồn. rất nhớ bạn và Sơn
chúng ta đã hẹn nhau ra dấu gặp lại…

Virginia, December 11, 2015
Đinh Cường

Bửu Chỉ mất ngày 14 tháng 12 tại Huế

[1] thơ Trần Thị Tường Vy