Thursday, December 10, 2015

2183. Thơ BÙI GIÁNG: Thưa / Cà phê Tân Định / Thu này


BÙI GIÁNG

Chân dung Bùi Giáng
dinhcuongTHƯA


Thưa em tờ mộng rách rồi
Tim thơ rướm máu vừa rơi Thiên Đường
Bấy chầy chưa tỏ chưa tường
Vì sao tâm sự như dường như khôngCÀ PHÊ TÂN ĐỊNH


Nhớ khu Tân Định diễm kiều
Cà Phê Rượu Đế giấn liều cuộc chơi
Tử sinh nghi hoặc tót vời
Tồn sinh tại thể rạng ngời Phù Du
Mời Em bước gót tuyệt trù
Mừng Xuân Lễ Hội trầm phù biển dâuTHU NÀY


Thu này xa vắng thu xưa
Thu nào nhy nữ hương thừa thãi dâng
Thu trang mộng tưởng chin tầng
Lầm than chín bệ Trẫm ngần ngại trao
Liên Nga từ cõi bờ nào
Từ miền tuyết địa điệu chào băng thiên
Hỡi ôi! Lịch kiếp tiền duyên
Hay là khu vực phi tuyền vút bay
Vèo tung vó ngựa Hội Này
Mai sau Lễ Hội Như Lai điệu chàoBùi Giáng