Wednesday, December 9, 2015

2182. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Còn thương


Photo by PCH - Scibilia 2015người còn xách giỏ đi không
ôm ba lô bụi chạy vòng tiêu sơ
nhớ nhé kinh không lên bờ
kệ nằm dưới trán trăng tơ mới liềm
thuở nằm lòng biết yêu thêm
hàng hoa lệ lý và thềm rêu xanh
kìa giọt mắt đàn. như tranh
đi xa còn nhớ tiếng oanh cười ròn
bay về đỉnh ngự thông non
lôi đi. và gió rắc mòn cỏ xưa
bây giờ nhà mọc kín trưa
hồi ve dẫy chết phiên thừa tự đau
dưới tòa sen mẹ hương lâu
người đi. người vẫn buồn rầu ngóng theo
mốt mai khăn áo lên đèo
còn thương một chút vàng đeo lạ thường


hoàng xuân sơn
2015