Tuesday, December 8, 2015

2181. Thơ ĐINH CƯỜNG Và nước mắt


Ảnh PCH – Fox Valley, December 8, 2015Một đêm tóc bạc trắng
khi không thể tin được
người chị yêu quý ra đi
khi đã chuẩn bị về nhà

trưa nay chị đến thăm
cùng người bạn từ Cali.
lên ở lại với chị có nhau
trước sự trống vắng ấy

lái xe của Phùng Nguyễn
hay ghé đón tôi qua ngồi
Starbucks hay đi ăn trưa
tôi mời chị  ra Tong Thai

trên xe nhiều lần chị khóc
nói anh Phùng hay nhắc
anh. còn buổi hẹn ăn trưa
vợ chồng Quang ghé đến

bao nhiêu ảnh chụp còn
trong máy. như hôm qua
như những lần Phùng mệt
không qua được. rất tiếc.

chị đã cắt tóc cao, tóc bạc
nhiều như nước mắt. tôi
nói chị hãy can đảm. và
luôn có thấy Phùng đâu đó


Đinh Cường
Virginia,  December 8, 2015

Nguyễn Quang – Baby – Trang – Ngọc – Quỳnh Loan – Đinh Cường
Fairfax, December 8, 2015