Saturday, November 7, 2015

2117. Thơ ĐINH CƯỜNG Đoạn ghi gởi Nguyên Minh khi mùa thu ở Virginia bắt đầu tàn tạPhoto by PCH - Scibilia, November 6, 2015Mấy hôm nay ở nhà cô em tại San José
lo làm Quán Văn 34. nhắc gởi bài cho kịp
nhớ bạn nhiều lắm ... gởi bài gì đây khi các
bạn đã đi ráo trọi. để lại những rừng lá vàng
ở Xứ Tình Nhân này. nay đã rụng gần hết lá

nhìn cây bắt đầu trơ cành buồn vô cùng
gần đến tháng Chạp. mùa của những lễ hội
mùa của Đêm Thánh Vô Cùng. lò sưởi
sẽ được đốt lên. ngoài trời tuyết trắng rơi …

mười năm trước còn ra cào lá. đứng ngu ngơ
giữa sân nhớ bạn. nhờ cánh nhạn đưa tin
mười năm sau. nay không ra cào lá nổi
chân tay đã yếu. lạnh và gió. lạnh ơi gió ơi.

gió đừng quất tôi ngã. gió của Yves Bonnefoy
gió của Saint-John Perse.  gió của Bùi Giáng
Đi về với gió du côn
mở giông bão xuống cõi tồn sinh phai

tính lại đã  hai lăm năm sống ở miền đông này
qua bao mùa đổi thay.qua bao mùa lá rụng
và dòng sông Potomac vẫn không ngừng trôi
các bạn vừa đi qua con sông đó. con sông
sẽ mang tên chủ đề cuả Quán Văn sắp tới?

và đừng quên căn nhà của Nữu ở Spingfield.
sáng dậy Elena pha cà phê thơm phức.
nhớ căn nhà có sân dốc xuống của Thiện ở Paris
nhớ Chu Trầm Nguyên Minh không còn nữa …

cánh rừng Scibilia sau nhà Phạm Cao Hoàng
cánh rừng Natick ngõ vào xóm tôi luôn nhớ các ban.


Virginia, November 6, 2015
Đinh Cường 


- Tranh Helen Frankenthaler