Thursday, November 12, 2015

2128. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài chemo


Đinh Cường
Bài chemo


gởi Đỗ Hồng Ngọc,


Tôi nằm. từng giọt chemo
rơi như hạt lệ hao mòn chiến tranh

những ngày bom đạn Trung Đông
phá tan tượng Phật. nổ tung xác người 

giọt kia rơi. mùa thu ơi
bạn chờ hai tiếng đồng hồ đón tôi [1]

về ngang qua Starbucks ngồi
vẫn tiếng kèn ấy. bồi hồi nhớ ai …


Virginia,   November 11, 2015
Đinh Cường

[1] Nguyễn Thế Toàn chở đi và đón về
nằm chờ trong xe hai tiếng đồng hồ…


- Trăng và Đá Đen
sơn dầu trên canvas 15 x 31 in
đnhcuong 2015
( Coll. Dr. Hồ Phan Hà . Houston - Texas )