Thursday, November 12, 2015

2129. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Trăm năm Bích KhêTRĂM NĂM BÍCH KHÊ
Nguyễn Lương Vỵ


Bích Khê  (1916-1946)


Bích Khê

Gờn gợn bóng huyền hồ
Kiếp tài hoa bạc mệnh
Tinh Huyết đọng mùa Thơ
Biết bao giờ Em đến?! . . .

5.1973


Cảm ứng Bích Khê

Em bí mật chôn ta
Trong tinh hoa của sắc
Trong hiu hắt của màu
Trong tiếng vang thời khắc
Gọi là lộc khổ đau

Lộc khổ đau tươi rói
Xuân Tượng Trưng phúc trời
Ta chết ngay trong lời
Lộc biếc vang một ý
Nở thanh khí một trời

Núi Thiên Ấn ngủ vùi
Sông Trà chảy xót ruột
Thơ ta ngún một nùi
Tinh Huyết ngân một giọt
Em bí mật hoài thai

Hài nhi bọc tinh âm
Khóc xanh hết bờ cõi
O oe hồng tiếng nói
Kiến trúc chín bậc trầm
Mười bậc cao vòi või

Thơ lạ như thần ưng
Âm thương đau móng sắc
Ta chết ngay tức khắc
Giữa trời Xuân Tượng Trưng
Tinh Huyết bỗng thơm lừng . . .
 
5.2003
Ghi chú:
Những chữ in nghiêng là tác phẩm của thi sĩ Bích Khê.