Wednesday, November 4, 2015

2108. Thơ HOÀNG XUẦN SƠN Về một cơn ngủ sót / Biết đủ


Ảnh PCH - Scibilia, November 3, 2015


về một cơn ngủ sót


nằm ngủ cắn một ngón mơ
mới hay chiêm bao đầy ứ
bay bay.  thấp thoáng một tờ
vẻ xưa nơi hồn sách cũ

nằm ngủ nghe một tiếng rung
trăng non mọc ở bìa rừng
sáo diều vi vu huyền hạ
mơ màng choáng ngợp không trung

nằm ngủ râm ran vết ngứa
ô hay vết sẹo qua đời
vết thương nằm sâu trong nhớ
xuân hồng.  và tuổi đôi mươi


biết đủ
             

tặng nguyễn thị thảo an

      
tháng thiếu tháng dư ngầy ngật
gió máy năm đầy năm vơi
con người như thân khô mộc
lăm le sống giữa đất trời

uốn nắn trào cơn dông bão
rồi vỡ òa lên tiếng cười
có khi ngậm ngùi khóc giấu
đường dài mấy chặng thôi nôi

em biết ta con bù mắt
bu vào cột sáng thiêu thân
đụng ánh nương chiều le lói
mơ hồ dặm nổi phù vân

đời thiểu.  nương nhau mà chạy
chốc về theo áo thu trôi
mình trần thiên thêu bóng nhẫy
sắc chàm hóa liệu mầu rêu

cổ đồng bưng ngang quỳ lụy
tuổi nhớ vụng chiều sẻ san
tiếng ai bên đàng thủ thỉ
nghê đau từ buổi loang cầm

ngồi yên.  mặc tình luân vũ


hoàng xuân sơn

11 tháng chín mười lăm