Sunday, October 11, 2015

MỜI THAM DỰ ĐÊM NHẠC THÍNH PHÒNG Vinh danh 4 nhạc sĩ: LÊ DINH TRƯỜNG SA PHAN NI TẤN PHẠM MẠNH CƯƠNGMỜI THAM DỰ
ĐÊM NHẠC THÍNH PHÒNG
Vinh danh 4 nhạc sĩ:

LÊ DINH  
TRƯỜNG SA  
PHAN NI TẤN
PHẠM MẠNH CƯƠNG  

Saturday, November 7, 2015
Tại hí viện Isabel Bader Theatre
Toronto, Canada

Xem thêm chi tiết trong poster dưới đây: