Sunday, October 11, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI: MÂY TRONG NHỮNG GIẤC MƠ Thơ Lữ Quỳnh & THƯ QUÁN BẢN THẢO S Ố 66

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

MÂY TRONG NHỮNG GIẤC MƠ
Thơ Lữ Quỳnh


Gồm 36 bài thơ
Bìa và phụ bản:
Đinh Cường   Lê Ký Thương
Trình bày: Phạm Cao Hoàng   Lê Giang Trần
Nhà xuất bản Văn Mới, Hoa Kỳ
Tháng 10.2015
Liên lạc với tác giả:


THƯ QUÁN BẢN THẢO   SỐ  66


NỘI DUNG:

Kỷ niệm sinh nhật thứ 15
Tạp chí Thư Quán Bản Thảo

Văn học miền nam 1954-1975:
giới thiệu Tạp chí Hiện Đại

Thơ văn sáng tác:
Viết về Sài Gòn

Muốn có bản in/bản điện tử số báo này,
vui lòng liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư:

tranhoaithu16@gmail.com