Sunday, October 11, 2015

2050. Thơ ĐINH CƯỜNG Té


Đinh Cường - AutoportraitNhư Nguyễn Đức Sơn luồn vô luồn ra núi
Lữ Quỳnh té sấp. tôi té ngửa. trời đất lăn quay
rồi trời đất thương. an ủi. không có gì đâu con
trưa ngồi với dăm ba người bạn thiết nơi này

Trương Vũ nhớ Nha Trang mùa biển động
Nguyễn Tường Giang nhớ sóng gợn Hồ Tây
Phạm Cao Hoàng nhớ Trạm Hành. Đà Lạt
Nguyễn Quang nhớ gì không  Quảng Ngãi ...

xế trưa khi xe đi ngang qua đường Prosperity
tôi nhớ bạn tôi. Nguyễn Mạnh Hùng quá xá ...


Virginia,  October  11, 2015
Đinh Cường


- Trương Vũ - Nguyễn Quang - Phạm Cao Hoàng - Đinh Cường - Nguyễn Tường Giang
  Vienna (VA). October 11 - 2015