Monday, October 12, 2015

2051. HYEONSEO LEE My escape from North Korea Chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên

Bấm vào ảnh dưới đây để xem:


Long Beach, California – February 2013