Saturday, October 17, 2015

2066. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Những người bạn khoan thai của tôi


Photo by PCH - Scibilia 2014
                     

tặng đinh cường, luân hoán, lữ quỳnh


bạn viết chậm rãi
không có gì gấp gáp
rỉ rả.  ngày                    bóng nắng
đêm.  cơn mơ.  những vì sao
khoan thai như nụ mỉm cười
bạnviếtbạnviết               như nói
trầm.  như thở
như thơ.  ngắn và dài
theo nhịp đời độ lượng
những chiếc gàu múc nước vòm giếng mát sâu
nhà máy than.  cời cơ động củi lửa ấm trào
ngời ngời nhân văn những người bạn khoan thai của tôi
nóng lạnh đất trời
li ti thực vật
bạn lành như rơm cỏ
chất bụt nội soi tâm dung vẫy chào
bạn viết như lên nhật trình
từng đoạn ghi
từng lời chú niệm
từng câu ca dao ngọt tình khoai sắn
lục bát rì rào
bước ra bước ra
em
nhạc không lời
không cần vốn
vẫn lời


hoàng xuân sơn

tháng mười/2015