Friday, October 16, 2015

2060. SÀI GÒN BÙI GIÁNG Thơ La Toàn Vinh Nhạc Phan Ni Tấn Ca sĩ Diên AnSÀI GÒN BÙI GIÁNG

Thơ La Toàn Vinh 
Nhạc Phan Ni Tấn 
Ca sĩ Diên An

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: