Wednesday, September 23, 2015

1998. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Ngày Giỗ Đầu, Tưởng Niệm Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng!NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
Ngày Giỗ Đầu,
Tưởng Niệm Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng!

Chân dung Nguyễn Xuân Hoàng
Tranh sơn dầu Trương Thị Thịnh
2007


...
Với nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, mỗi chúng ta đã có mỗi cách gặp gỡ, tiếp cận anh qua tác phẩm, và trong mỗi chặng viết của anh suốt mấy mươi năm dài, tôi nghĩ anh đã tìm được cái hương sắc “hoa”, cái không khí “hoa” của riêng mình. Anh không cần vay mượn “hoa” của ai khác. Anh đọc nhiều, giàu kiến thức, nhiều vốn liếng của một giáo sư triết; nhiều nhưng không dễ gì làm ảnh hưởng được anh, mà trái lại anh chỉ cần băng qua đời với chính cuộc đời thật của mình đã sống, đã chiêm nghiệm một cách trí tuệ tinh tế, rồi từ đó Nguyễn Xuân Hoàng ngắt ra từng cánh một bát ngát diễm tuyệt để dàn trải săm soi và để viết. Tôi dùng chữ diễm tuyệt trong một ám chỉ văn chương Nguyễn Xuân Hoàng rất đẹp, và anh thuộc dạng biết kén chọn cách tỉa cắt hoa (văn) như gọt dũa cách diễn tả sao cho vừa gây không khí truyện vừa có thổ ngơi của riêng mình. Những truyện mà không phải là truyện, những thơ mà cũng nào phải là thơ, nhưng chừng như chúng ta gặp gỡ cả hai quyện lẫn trong cách sử dụng ngòi bút văn chương của tác giả.
...