Wednesday, September 23, 2015

1999. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Truyện ngắn NHỮNG ĐỢT SÓNG
 Truyện đọc
NHỮNG ĐỢT SÓNG

Tác giả:
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Giọng đọc: Hồng Vân, Hồng Nga, Phạm Long
Ca sĩ Thùy Dương trinh bày NHỮNG GÌ CÒN LẠI

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng thực hiện

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe (40 phút):