Tuesday, September 22, 2015

1996. Thơ ĐINH CƯỜNG Mưa như chớp


MƯA NHƯ CHỚP
Đinh Cường


Cao Đông Khánh theo trí nhớ
đinhcường – viết Sharpie đen
Sept. 20, 2015Gởi Huy Vespa,


Sàigòn Chợ Lớn mưa như chớp
nát cả trùng dương một khắc thôi

(Cao Đông Khánh)


Sài Gòn mưa Chợ Lớn ít nghe tên
Xóm Chiếu giờ đây nhà cao tầng?
con gái thời xưa bạn hay nhắc
lưu lạc nơi nào hay mất tăm

Sài Gòn mưa ngập đường ngập sá
bạn có về Chợ Lớn chơi không?
nơi ấy sáng sớm đã có mặt Bùi Giáng
rủ Bửu Ý cùng đi chung

hai người ăn hai tô hủ tíếu
Bùi Giáng chòm hổm ngồi
húp nước đến cạn tô
Bửu Ý đến giờ còn than vãn

đường đi xa ngái đến không ngờ

Sài Gòn Chợ Lớn mưa như chớp
nhớ bạn loài mãi võ sơn đông [1]
nhớ một thời xóm Bàn Cờ chằng chịt
chúng ta ngồi nhìn cột đèn suông

giờ có Huy Vespa bỏ công sưu tầm lại
văn chương miền Nam đẹp – Tự Do…

Virginia, September 21, 2015
Đinh Cường

[1] tôi nói, phải, khắp thời dĩ vãng
tôi cũng như loài mãi võ sơn đông

(Mẩu đối thoại ở Hoa Thịnh Đốn – Lửa đốt ngoài giới hạn
thơ Cao Đông Khánh xb năm 1997 – Texas, trang 162)


Cao Đông Khánh – Đinh Cường
Houston – Texas – 1997