Thursday, September 17, 2015

1983. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa Hoàng Ngọc Biên phone thăm từ San José


ĐINH CƯỜNG
Trưa Hoàng Ngọc Biên
phone thăm từ San José

- Hoàng Ngọc Biên thời Hội Hoạ Sĩ TrẻThỉnh thoảng phone thăm nhau xem sao
như hồi còn Nguyễn Xuân Hoàng
như vẫn phone cho Nguyễn Xuân Thiệp
ở một mình trên Dallas. Lữ Quỳnh thì có
vợ con chăm sóc kỹ, lo đầy đủ. dạo này khoẻ

Hoàng Ngọc Biên gởi cho xem để lưu giữ
nhiều tranh digital xuất sắc. Nguyễn Quỳnh
đã có những lời bình rất hay. giá như in tập sách.
Biên nói Nguyễn Xuân Thiệp có hỏi sao Biên
không in sách. Biên viết quá nhiều bài giá trị
dịch quá nhiều thơ và sách. Biên đang nghĩ lại …

Giao cho Thiệp và Trẻ in sách đi Biên để giữ
gọn gàng hơn những bài mình đã viết. và vui
khi cầm quyển sách mới in xong trên tay. cũng
có khi hồi hộp xem có lỗi nhiều không …

qua phone tôi hỏi mùa này nhớ gió Lào
không Biên. tôi biết bạn tôi vẫn nhớ
làng Bích Khê êm đềm ấy. mùa này cát xoáy
nên giọng bạn khi nào cũng lờ lợ Quảng Trị...

không mong gì hơn sức khoẻ. chỉ còn nói
cùng nhau như vậy. và còn cựa quậy thì vẽ
và viết là hạnh phúc nhất. bạn bè chẳng còn
có mấy ai thân thiết. hãy giữ để đừng mất ...


Virginia, Sept 17, 2015
Đinh Cường 


TRANH DIGITAL 
HOÀNG NGỌC BIÊN

Falaise

Coming home

Wildermess