Wednesday, September 2, 2015

1958. Thơ BÙI GIÁNG Chiêm bao 1 / Chiêm bao 2


BÙI GIÁNG


Chân dung Bùi Giáng
dinhcuongCHIÊM BAO 1


Chiêm bao hội thoại ngân dài
Ý trong tờ mộng nhớ ngày Việt Nam
Đi về tinh thể đa mang
Ầm trang sử lịch dư vang khuynh thành
Đi về giông bão long lanh
Phiêu bồng giữa cuộc tan tành cuối cơn
Miêu Cương mạc ngoại xanh rờn
Cát se hoàng lục hoa gờn gợn trêu
Chiêm bao chín suối thu vèo
Gió mông lung nổi mây đèo giăng ngang
Chiêm bao chín bệ đá vàng
Lẫy lừng rơi rụng cho nàng phiêu duCHIÊM BAO 2


Chiêm bao từ bấy tới nay
Nào trăng phố thị nào mây hoa cồn
Thịnh triều ân lộc chon von
Song trùng cường dõng bôn chôn tặng người
Chiêm bao dốc tuột môi cười
Làm thơ tái tặng cho Đười Ươi ca


Bùi Giáng