Sunday, August 30, 2015

1955. Thơ ĐINH CƯỜNG Ghế trống / Và chiều ở Sài Gòn Quán


ĐINH CƯỜNG


Đêm thắp nhang ngoài trời mù sương
oil on canvas 24 x 30 inGhế trống


Bạn về. mới xuống đường bay
tôi ngồi. ghế trống. buồn thay. đốm tàn [1]

đêm qua. mới chuyện lang bang 
đêm nay. thắp một cây nhang. một mình

và rồi. trở lại lặng thinh
và rồi. trong cõi tịnh yên. niệm thầm ... [2]


Virginia   August   30, 2015

[1] những tàn thuốc lá của Thuần
[2] Nguyễn Quốc Thái luôn cầu nguyện,
phó thác tôi cho  Đức Mẹ Maria


Nguyễn Quốc Thái  Đinh Cường  Nguyễn Đình Thuần
Virginia, August 29, 2015
Và chiều ở Sài Gòn Quán


Chiều. Sài Gòn Quán bạn vây quanh
cụng ly chát đỏ lanh canh. tiếng cười

đêm về. xanh mướt lá. trăng
rằm tháng bảy Lễ Vu Lan. mẹ về

nhìn trên cao. mấy vì sao
xa ơi tít tắp. đốm nào  mẫu thân

bạn bè lâu gặp một lần
niềm vui tiếp bạn. gió Santa Ana thổi về

và rồi gió cũng tan đi …

Viginia  August 30, 2015

Đinh Cường


Nguyễn Quốc Thái  Đinh Cường  Nguyễn Đình Thuần
và bạn bè vùng đông bắc Hoa Kỳ
August 30, 2015