Monday, August 10, 2015

1917. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Mùa thu trở lại trường


Ảnh: internet
bay bay nhng lá me đu tháng tám
gi
c em tôi ôm sách tr v trường 
nghe trong lòng có m
t chút bâng khuâng 
chân ch
ưa bước nhưng chng như rn rã

con đường này, li đi kia, quen quá
và nao nao là nh
ng bui em v 
có c
u hc trò va biết mng mơ 
b
ước lo đo theo em v cui ngõ

chm thu sang tri làm heo may gió
c
ng trường xưa thêm mt chút rêu xanh 
nh
ng tường vôi, mái ngói, ghế và bàn 
b
ng mt lúc như cùng đi mi

rng đi nhng bông phượng hng ch đi 
mùa thu em tôi đang tr
li trường 
trong n
ng vàng có thoang thong chút hương
h
ương ca tóc còn thơm mùi b kết

hương ca thi em tôi chưa biết
yêu em là yêu cái mi
ng em cười 
th
ương em là thương c đt và tri 
tr
i đt sut ngàn năm còn cô đc

mùa thu em tôi va len lén bước
nhè nh
thôi cho khói quyn trong hn
ch
m chm thôi ko ngày s điêu tàn 
và ch
gim lên đi tôi, em nhé

vang vang những hồi chuông giục giã 
đường thu reo vui nhịp guốc khua giòn
tôi biết chiều nay trong khói hoàng hôn 
tôi lại đứng bên đường, chờ đợi…


Phạm Cao Hoàng
1 9 7 3


Nhạc Phạm Cao Hoàng
Tiếng hát NGUYỄN TRỌNG KHÔI