Wednesday, August 12, 2015

1918. Thơ NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM Tiễn anh về với hư vô
Nguyễn Thị Liên Tâm
Tiễn anh về với hư vô
  

(Tưởng nhớ  anh Nguyễn Bắc Sơn)


Tiễn anh về với hư vô
Buồn nghe thấm ướt
 nấm mồ phù sinh
Tro tàn yên ngủ trong bình
Sao nghe vọng cõi … u minh,
 anh cười?

Giang hồ bạt gió đất trời
Một thời “lính cậu”,
 phận người đảo điên
Bây giờ quên hết ưu phiền
Nắm tro rải xuống,
tịch thiền núi non

Hình hài mất,
thơ mãi còn
Thời gian giữ lại, vết son ta bà
Đời là một chuyến du ca
Say cùng bè bạn…
 ngật ngà…
Rồi đi!


Nguyễn Thị Liên Tâm
Một giờ trưa ngày 6/8/2015

Ảnh Liên Tâm