Friday, August 7, 2015

1909. Thơ THÁI BÌNH Ba về trước nhéTHÁI BÌNH
Ba về trước nhé

(Khóc Ba, Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn)


Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn (1944-2015)Đời là cuộc nhẹ nhàng
Đời chỉ là buông bỏ
Ra đi cũng nhẹ nhàng
Ra đi trong lãng đãng

Đọc ba nghìn cuốn sách
Bảy năm hiểu Thích Ca
Cũng để về đâu đó
Đâu cũng đất hán hồ

Thôi Ba về trước nhé!
Sá chi hạt bụi trần
Nhìn Ba cười mãn nguyện
Sao lòng vẫn rưng rưng.


4/8/2015
Thái Bình 

Nguồn: Thư Viện Sáng Tạo