Tuesday, August 4, 2015

1901. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Tiễn biệt Nguyễn Bắc SơnNguyễn Lương Vỵ
TIỄN BIỆT NGUYỄN BẮC SƠNBạn đã về với diệu âm bay
Phan Thiết nắng rưng rưng sáng nay
Chớm thu chưa lạnh trời phương ấy
Mà buốt lòng ta ở chốn này

Mà nhớ lắm câu thơ bạt mạng
Một thời sặc máu của quê hương
Hồ trường say ngất trời ưu hận
Ngâm tràn cho đỡ bớt bi thương

Mà nhớ lắm câu thơ bầm dập
Một thời khô huyết của ly tan
Chiến tranh? Dấu hỏi không lời đáp
Chỉ có mồ ma réo ngập tràn

Mà nhớ lắm câu thơ phiêu hốt:
Mắt người như cánh hoa sen xanh (*)
Diệu âm Bát Nhã Ba La Mật
Hẹn sẽ về cùng bạn hòa thanh.


Nguyễn Lương Vỵ
Calif. 2:30 AM, 04.08.2015

Ghi chú:
Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn (tên thật là Nguyễn Văn Hải), sinh năm 1944 tại Phan Thiết, từ trần lúc 9 giờ sáng ngày 04.08.2015 tại quê nhà (theo tin từ nhà thơ Võ Chân Cửu qua email). 2 tập thơ tiêu biểu: Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi (NXB Đồng Dao, Sài Gòn, 1972)- Ở Đời Như Một Nhà Thơ Đông Phương (NXB Trẻ, Sài Gòn, 1995).

(*) Mắt người như cánh hoa sen xanh
     Mắt của rừng nai mắt của tình
     Một sáng ta về ngây ngất nhớ
     Âm thầm thu phát những âm thanh.
     (Diệu Âm - Nguyễn Bắc Sơn)