Tuesday, August 4, 2015

TIN BUỒN: Nhà thơ NGUYỄN BẮC SƠN qua đời


TIN BUỒN

   
   Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Nhà thơ
NGUYỄN BẮC SƠN

đã qua đời vào ngày 4 tháng 8 năm 2015
tại Phan Thiết, hưởng thọ 71 tuổi

Thành thật chia buồn cùng chị Hồng và gia đình.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố
sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

ĐINH CƯỜNG   ĐẶNG TIẾN   ĐỖ HỒNG NGỌC   LUÂN HOÁN   TRẦN HUIỀN ÂN  
LỮ QUỲNH   TRẦN HOÀI THƯ   HOÀNG KHỞI PHONG   PHẠM VĂN NHÀN   
NGUYÊN MINH   ĐÀI NGUYÊN VU   TRẦN THỊ NGUYỆT MAI   NGUYỄN XUÂN THIỆP
MANG VIÊN LONG   NGUYỄN DƯƠNG QUANG   LÊ VĂN CHÍNH   HOÀNG LỘC
  LỮ KIỀU  THÀNH TÔN  LÊ VĂN TRUNG   HÀN SA   PHAN ANH DŨNG  
NGUYỄN ÂU HỒNG   VÕ TẤN KHANH   NGUYỄN LỆ UYÊN   VŨ TRỌNG QUANG
HÀ THÚC SINH   TÔ DUY THẠCH   HUỲNH HỮU VÕ   NGUYỄN NHƯ MÂY
NGUYỄN QUỐC THÁI   NGUYỄN TRỌNG KHÔI   NGUYỄN SÔNG BA
NGUYỄN LƯƠNG VỴ   VÕ CHÂN CỬU   PHẠM NGỌC LƯ  HOÀNG XUÂN SƠN
  NGUYỄN MINH NỮU  TRẦN YÊN HÒA  LÊ KÝ THƯƠNG   ĐỖ XUÂN TÊ
NGUYỄN NGHIỆP NHƯỢNG   CAO THOẠI CHÂU   ĐINH QUÍ NHƯỠNG
PHẠM CAO HOÀNG  

và bằng hữu…