Tuesday, August 4, 2015

1902. Thơ ĐỖ HỒNG NGỌC Chân không


Đỗ Hồng Ngọc
Chân Không
                           

Gửi Nguyễn Bắc Sơn


Thơ ngươi hào khí ngất trời
Hơi men ngất đất hơi người ngất ngây
Từng phen ta đọc mà cay
Thương người thơ sống một đời cực Đông
Một gùi đầy ắp chân không
Lênh đênh xuống núi giữa mênh mông người…


Đỗ Hồng Ngọc