Tuesday, July 7, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : NƠI ĐÂU NGHÌN TRÙNG Thơ Tuyết Linh
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI


NƠI ĐÂU NGHÌN TRÙNGThơ Tuyết Linh

Nhà xuất bản Đất Mới 2015
Phụ bản Đinh Cường & Trịnh Cung
Lời tựa: Trần Tuấn Kiệt
Trình bày: Tâm Hữu

Sách dày 180 trang

Liên lạc với tác giả:

tuyetlinh39@yahoo.com