Tuesday, July 7, 2015

1824. Thơ ĐINH CƯỜNG Lời nhắn gởi một cánh chim
LỜI NHẮN GỞI 
MỘT CÁNH CHIM
Đinh Cường
- Cánh chim đang bay
mực đen - dinhcuongXin gió nhớ qua rừng ru chim ngủ
( Lữ Quỳnh )


Nhắn chiều cho gởi cánh chim
bay đi xa tít đừng rơi vực nào

nhắn đêm gởi trận mưa rào
rừng lay động có khi nào gọi tôi

rằng khuya bóng tối trên cao
rằng khuya ngồi lặng.nơi nao trăng về

nơi nao. tứ xứ bạn bè
ngồi quanh đống lửa than cời  lửa bay

nhớ gì như nhớ bàn tay
xoa cho đỡ lạnh. từ ngày xa xưa

đi qua những dốc sương mù
vẫn Dran, Đà Lạt. vẫn âm u nhớ hoài


Virginia, July  8 , 2015
Đinh Cường