Monday, July 20, 2015

1859. Thơ ĐINH CƯỜNG Phone nhiều lần không được bạn nói thấy bất thường trưa gõ cửa đến thămĐINH CƯỜNG
Phone nhiều lần không được
bạn nói thấy bất thường
trưa gõ cửa đến thăm

- Nguyễn Quốc Dũng - Đinh Cường
Starbucks Coffee , July 20, 2015


Gởi Nguyễn Quốc Dũng,


Tôi vẽ mảng vàng chanh lớn
thêm một mảng xám nhỏ
vết cọ đen nữa chăng

nói gì khoảng không đó
khoảng không là vô ngôn
khoảng không là Bảo Tích
một cái nhìn bất nhị

như con chim đang hót
vang niềm vui rồi im
tiếng quạ khàn khô khốc
lại như vừa đưa tin

trưa có bạn xưa đến tìm
năm mươi năm. tri kỷ
nằm im rồi bỗng dậy
bạn chở qua Starbucks ngồi

ngoài sân hoa nở đỏ
hai bạn già nói gì
nói duyên còn gặp nhau
nói Duyên là tất cả

như lời chúc Hoa Nghiêm
ngàn cánh sen tô điểm
cho người còn có bạn
bạn hiếm thôi, mà quý...


Virginia, July 20, 2015
Đinh Cường 


- Đinh Cường - Nguyễn Quốc Dũng
  Khai mạc Triển lãm tranh DC
  Centre Culturel
Français de Da Nang 31.7.1965