Tuesday, July 21, 2015

1860. Thơ LÃM THÚY Về trên bến cũ


Bến Ninh Kiều, Cần thơ - Nguồn: WikipediaMấy mươi năm một bờ sông
Con đi phiêu bạc, Mẹ trông mỏi mòn
Bây giờ Mẹ đã không còn
Con về bến cũ nghe hồn nát tan
Bến sông, một cõi thiên đàng
Lê chân viễn xứ, hồn quan san về
Vững lòng cuối một trời quê
Có mẹ còn đợi tim nghe ấm nồng
Ai ngờ chim bỏ cành không
Thuyền sinh tử đã xuôi dòng. Mẹ đi
Chuyến phà đêm chở xác về
Mịt mù sông nước buồn thê thảm buồn
Hết còn ai đợi ai thương

Lãm Thúy