Monday, July 20, 2015

1858. Thơ BÙI GIÁNG Ví dùBÙI GIÁNG
V  í    d  ù

Bùi Giáng
dinhcuong - 2012


Ví dù giải kết đến điều
Thì đem tấc cỏ mà liều cho cây
Ví dù tay nắm trong tay
Cuối cùng tim nhảy phổi dày phổi thưa
Trái tim người, chẳng phải vừa
Trái tim vũ trụ cũng chưa chắc bằng
Ví dù sông cách núi ngăn
Trùng dương phôi dựng thăng bằng cho nhau
Thưa em dù trước dù sau
Dù là hiện tại cũng đau vô ngần
Ví dù tim máu thiết thân
Lầm than chin bệ mười tầng chỉn e
Chiêm bao đứng phố ngồi hè
Nghìn phương mây gió còn nghe ví dù


Bùi Giáng