Sunday, July 12, 2015

1839. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa Chủ Nhật cùng Nguyễn Mạnh Hùng - Như Hạnh ở Burke Starbucks Coffee


ĐINH CƯỜNG
Trưa Chủ Nhật
cùng Nguyễn Mạnh Hùng - Như Hạnh
ở Burke Starbucks Coffee


Crape Myrtle (Nguồn: internet)Nơi đây  chỉ có dăm người bạn
nói tới nói lui hoài. chỉ vậy thôi
góc quán cà phê. hẹn ra nơi đó
chỉ có Starbucks là nơi quen …

chuyện thế sự. đã nhiều người nói
chúng tôi gặp chỉ nói chuyện vui
kể chuyến đi xa về cho nhau biết
Nguyễn Mạnh Hùng họp từ Trung Quốc 
Như Hạnh cũng vừa từ Seattle
nói không mưa mà nắng hạn
Starbucks ở Seattle sao mà lớn quá.

nơi đây thỉnh thoảng gặp nhau
xin lỗi cứ nói tới nói lui hoài về bạn
nhưng mà có tình nào hơn tình bạn
trưa Chủ Nhật chúng tôi ngồi góc quán
vẫn tiếng kèn đồng Blues Jazz
ngoài kia hoa Crape Myrtle đỏ thắm
nắng vàng. ôi  chóa mắt khi về...


Virginia, July 12, 2015
Đinh Cường


- Hai ông bạn già trên giấy gói bánh


- Đinh Cường - Nguyễn Mạnh Hùng - Như Hạnh
Starbucks Coffee,  July 12-2015