Sunday, July 12, 2015

1838. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN miếng / lục bát đờn huỳnh /những nốt nhạc buồn trên sân bắn
HOÀNG XUÂN SƠN


miếng [của pnt]


kể như xong một bữa chiều
cơm canh qua quít cho liều lượng tăng
lỳ một lam với miếng rằm
tưởng trăng ngày cũ xăm xăm bước về
hóa mình nằm sảng nói mê
bữa chiều qua quít bộn bề không?  không
lõa thân đích thị tồng ngồng
kể như miếng áo đã long nhong.  từlục bát đờn huỳnh   

                     
đọc Phạm Hồng Ân


vàng tràm.  một nỗi đau lâu
vì chưng bổn miệt đã rầu nhơn gian
ai đem hí lộng điêu tàn
để cho con nước hở hang tình mùi
buồn rồi cũng chín ô môi
phải lòng sau trước đường thui thủi về
hai bàn tay đỏ u mê
máu vàng da sậm cầm tê tỉ đờnnhững nốt nhạc buồn
trên sân bắn


bắn tỉa.  độ rề mi pha
chừng nào trúng phải nốt la thì về
sol là đất.  khóa nằm kề
em ơi cung nhạc vừa nghe tiếng gào


hoàng xuân sơn

20/6/2015