Thursday, July 9, 2015

1829. Thơ ĐINH CƯỜNG Hai bàn tay xanh lá câyHAI BÀN TAY
XANH LÁ CÂY

Đinh Cường

- Còng đỏ
sơn dầu dinhcuong
tặng Thanh Tâm
Nguyễn Quang Dũng,


Ngồi xuống góc đó
thấy vệt màu loang
chân dung đá tảng
thêm màu đỏ cam

phần duới như biển
biển sóng biển sóng
đừng xô tôi. đừng xô tôi
ngã dưới chân người [1]

và người thi sĩ ấy
nhớ gì con sóng vỗ
mặn mà tình Nha Trang
tôi vẽ con còng đỏ

cũng không hiểu vì sao
hai bàn tay xanh lá cây
cũng không hiểu vì sao
có triệu điều không hiểu [2]

chiều nay rừng yểu điệu
lá rung như sóng xô
lá rung như cello
khúc chiều tà xanh mướt ...


Virginia  July, 9 , 2015
Đinh Cường

[1] Trịnh Công Sơn - Sóng về đâu
[2] Mai Thảo : Thế giới có triệu điều không hiểu


- Cầm xanh 
sơn dầu dinhcuong


- Hai bàn tay xanh lá cây
vẽ thêm vào vết màu loang sơn dầu
dinhcuong -  July  9- 2015