Wednesday, May 27, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI LỘC TRỜI Tập truyện ngắn Nguyễn Âu Hồng

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

L Ộ C  T R Ờ I
Tập truyện ngắn Nguyễn Âu HồngSách dày 202 trang, trình bày trang nhã, 
tranh bìa của họa sỹ Đinh Cường.
Nhà xuất bản SỐNG liên kết với tác giả, Amazon 
in ấn và phát hành, tháng 5.2015.

Bạn đọc muốn mua sách, xin liên lạc các địa chỉ dưới đây:

1. Địa chỉ email của tác giả: nguyenauhong@yahoo.com 
Cell phone: 360-836-7372

2. NXB SỐNG:

- Liên lạc trực tiếp: NXB SỐNG

15751 Brookhurst St - CA 92683
Tel. 714-531-5362

- Liên lạc email: tuanbaosong@gmail.com