Wednesday, May 27, 2015

1736. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Hỏi và đáp


NGUYỄN LƯƠNG VỴ
HỎI VÀ ĐÁP


Nhiều khi thầm hỏi trời sao
Có không một cõi chiêm bao đi về?
Trời rằng: Sự ấy đề huề
Hai bên nhật nguyệt bốn bề hồng hoang
Sao reo: Vũ trụ rỡ ràng
Tiếng thời gian với không gian tỏ ngời
Hắt hơi ai mới qua đời
Cầu mong chim hót đôi lời cho... vui

Nhiều khi thầm đếm giật lùi
Thai nhi ngày ấy ngậm ngùi lắm không?
Ôm nhau bú mộng phập phồng
Tinh cha huyết mẹ đã nồng điêu linh
Mười ngày chín tháng khai sinh
Chia lìa cuống rốn rập rình tai ương
Tân Thanh bắt nhịp Đoạn Trường
Con người con ngợm tỏ tường con ma

Nhiều khi thầm gọi tuổi già
Tang thương mấy bận quáng gà thiệt sao?
Than ôi sử lịch nháo nhào
Máu tươi máu tưới máu trào máu trôi
Ga đời nhầy nhụa tanh hôi
Trần gian chết đứng chết ngồi bao phen
Con ma thức dậy thổi kèn
Con người con ngợm đốt đèn nhìn nhau

Vậy thôi chẳng hỏi trời sao
Đếm đo gì nữa chiêm bao hiện tiền
Câu thơ ứng mộng cồng chiêng
Bụi bay vang dậy âm thiêng vang lừng
Lửa xanh sương trắng hồn rừng
Vầng trăng tiểu muội rưng rưng sơ đầu
Tiểu khê nước chảy qua cầu
Hương màu xứ sở nhìn nhau đủ rồi...


Nguyễn Lương Vỵ
05.2015