Wednesday, May 27, 2015

1735. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN 10 giờ / mệt thì nghỉ / giấc thuỳ
HOÀNG XUÂN SƠN


10 giờ

rịn xuống
ướt dây lưng quần
mồ hôi của nắng
bồ quân da người
khi không mà chẻ nụ cười
tiếng khanh khách.  lặng
tiếng rơi ngoài đồng
vàng thêm một chút oi nồng
bữa quên đứng lịm nghe hồng phất phơ
hương của trời bắt khít vô
nụ thin thít
đúng mười giờ.  rộ hoa

  
mệt thì nghỉ

làm thơ mệt nghỉ em ơi
khoanh lại một chỗ ngồi rồi ở không
ta cũng ví như cánh đồng
có lúa thì mọc có bông thì trình
làng buồn nhớ xóm u minh
nhớ người thất lạc ôm tình bỏ đi
làm thơ.  lạnh lắm xuân thì
nóng hừng hực lửa sân si cuối đời


giấc thuỳ

               không một chỗ về trú
                      quê nhà khô nắm tay


người ngồi.  với nghi thức.  lâu
nghe kinh trú niệm chín mầu như lai
bữa trưa.  sợi nắng vươn[g] dài
len qua cửa ngọc lên đài tịnh sen
người ngồi.  với dáng rất quen
là nhân thân của ánh đèn lưu ly
sáng trong nhau cũng lạ kỳ
cũng lan với tối cũng thuỳ với trăng


hoàng xuân sơn

tháng năm mười lăm