Thursday, May 14, 2015

1716. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Khi từ biệt người / Xa xứ / Biển mặn / Đêm trên đồi Bánh Ít / Năm tiền đồn
Photo by PCH - Scibilia, May 2015
Khi từ biệt người


Ngỡ rằng nước chảy qua cầu
Màu biệt ly cũng chỉ màu từ ly
Trời xui gặp gỡ làm chi
Trong hân hoan có chút gì đau thươngXa xứ


Hỏi em, em xa xứ
Hỏi anh, anh xa nhà
Mời em  vào quán vắng
Uống nỗi buồn hai taBiển mặn


Khi một người bỏ nước để lưu vong
Chỉ có giòng sông mới tiễn đưa người đào thoát
Chỉ có vầng trăng mới nhìn theo òa khóc
Nên biển đã mặn đầy nước mắt mênh môngĐêm trên đồi Bánh Ít


Sông chảy dưới chân đồi
Nhớ hoài đêm không ngủ
Ra bờ sông gọi mãi
Chỉ vầng trăng lắng ngheNăm tiền đồn


Tháng mười trời mau tối
Trời lại vắng trăng sao
Đêm nằm ngoài vòng rào
Anh nhớ con  biết mấy...


Trần Hoài Thư