Friday, May 15, 2015

1717. Thơ BÙI GIÁNG Hai tay hai mắt

BÙI GIÁNG
Hai tay hai mắt

Chân dung Bùi Giáng
dinhcuongHai tay nâng một cốc trà
Một yaourt với một tòa thiên nhiên
Dặm dài đóa đóa thuyền quyên
Khóc ngang ngửa mộng kim tuyền trào tuôn
Chim xa cất cánh về nguồn
Nhớ Lâm Tuyền Mộng oán Duồng Mô Dzin
Hai bàn tay hai mắt nhìn
Phù du miền cõi điệu lim dim chào


Bùi Giáng