Tuesday, May 12, 2015

1704. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Đi giữa chiến tranhẢnh: internet
quê cũ mười năm mây lp lp
m
ười năm mưa khóc bui sang mùa 
d
ưới tri sương lnh rơi tan tác 
rét mùa đông cũ rét lê thê

đường tôi đi có bom và đn 
có h
n thù trên mi du chân 
ai th
 vào hn tôi mi ln 
nh
ng mùa xương máu ngp tang thương

đường tôi đi có mùa hoa rng
nh
ng cánh hoa màu tim tím xưa 
có ph
i màu hoa trên áo la 
bay bay chi
u gió lng em v

đường tôi đi có khói hoàng hôn 
quy
n trong mưa bc st se bun 
có ph
i me tôi bên bếp cũ
đ
t lò sưởi lnh cui mùa đông

ai thi vào hn tôi khúc nhc
ngàn năm réo g
i kiếp đi tôi 
n
ơi đây có k tìm non nước 
lang thang bên nh
ng m bia người

ai bn vào hn tôi trái n
đt tng mch máu nát tim tôi
v
 v chiu nay tôi sp v 
chi
ến tranh chiến tranh bao gi thôiPhạm Cao Hoàng
1 9 6 9