Tuesday, May 12, 2015

1705. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Quán sớmẢnh: internet
Quán sm cô hàng nhăn nếp la
Tóc còn v
ương vít lòng chiếu chăn
N
ước sôi reo m gian nhà cht
B
ếp la hng. Gió tt. Mùa đông

Gi cc cà phê un khói gió
M
y thng râu tóc chm thanh xuân
Vách tr
ng, sát vào nhau đ lnh
Tr
i ngoài kia sương ph mênh mông

Năm gi. Thành ph còn im lng
Nh
ng chuyến xe đu run rẩy qua
Con đ
ường sương khói hai hàng nến
Nh
ng nhánh cây đen đng mái nhà

Năm gi. Hết phép ch xe ht
T bit cô t bit bn bè
T bit mt ngày trai phóng đãng 
Mai v trên y thiếu cà phê 


Trần Hoài Thư 

1 9 6 9