Monday, May 4, 2015

1679. SCIBILIA, May 4, 2015


Scibilia, May 4, 2015


vẫn là tôi vẫn là em
vẫn khu rừng lạnh tiếng chim gọi đàn
vẫn là mây trắng ngàn năm

Photo by Phạm Cao Hoàng
May 4, 2015