Monday, May 4, 2015

1678. BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG Thơ Hoàng Cầm Phạm Duy phổ nhạc Tiếng hát Duy Quang

BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG

Thơ Hoàng Cầm
Phạm Duy phổ nhạc
Tiếng hát Duy Quang

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe:
(Xin dùng trình duyệt Internet Explorer hoặc Google Chrome)