Sunday, May 3, 2015

1676. Thơ ĐINH CƯỜNG Cám ơn bạn vẽ thơ thăm bệnh
ĐINH CƯỜNG
Cám ơn bạn vẽ thơ thăm bệnh


Tấm toan sầu tịch mịch
Nghe sấm rền đâu nơi?
( Nguyễn Lương Vỵ )


Tiếng hú ngoài rừng kia
rủ rê ta chạy đuổi
mất hút rồi ngọn lửa
ôm tịch mịch ngồi không

ôm lau trắng cỏ bồng
nhớ một thời hoang dại
soi mặt mình qua suối
suối qua rừng Lạc Lâm

tấm toan từ bữa đó
treo ở cà phê Tùng
năm mươi năm bụi bặm
nụ cười từ rừng câm

bỗng người dịch thơ cổ
vẽ một bài thơ mây
gởi cho ta chiều nay
làm lòng ta ứa lệ ….


Virginia  May 3, 2015
Đinh Cường