Sunday, May 3, 2015

1675. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Vẽ bài thơ tặng họa sĩ Đinh Cường

NGUYỄN LƯƠNG VỴ
Vẽ bài thơ tặng họa sĩ Đinh Cường
Vẽ một bài thơ mây
Thăm cùng trời cuối đất
Trí nhớ theo đường bay
Sắc màu rung nốt nhạc
Đường bay tượng nắng say
Nốt nhạc bông mưa nhắc:
Đà Lạt còn trong tay
Quán Tùng còn nét cọ

Bức tranh năm tháng đó
Gió đã giữ trên đồi
Một thời nghe viễn xứ
Một đời điên luân hồi
Mộng một hôm no ứ
Nhớ một buổi đói rồi
Tấm toan sầu tịch mịch
Nghe sấm rền đâu nơi?

Thân bệnh tâm không bệnh
Phím chữ gõ nhịp đều
Chữ hồng theo sương sớm
Ý xanh theo lụa chiều
Bao nhiêu là kỷ niệm
Bấy nhiêu là ngọn triều
Sóng vô thanh vỗ mãi
Thinh không ồ quá nhiều!


Nguyễn Lương Vỵ
04.2015